Veiligheid is door het coronavirus in korte tijd een van de belangrijkste peilers geworden van de meeste organisaties. Het niet bieden van een ‘corona-veilige’ omgeving brengt niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee, indirect loop je ook het risico op merk- en reputatieschade. Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van consumenten bij winkelbezoek laat zien dat 25% van de Nederlanders zich niet helemaal veilig voelen bij een winkelbezoek. Bij Nederlanders die plannen hebben om een kledingwinkel, bouwmarkt of winkel met huishoudelijke artikelen te bezoeken, ligt dat aantal soms nog hoger.

Wat betekent dit voor je customer journey en je merk?

Download de infographic

Opvallend in de resultaten is dat Nederlanders zich veiliger voelen in een tuincentrum dan in een bouwmarkt. De reden hierachter is aanleiding voor verder onderzoek, maar het vermoeden bestaat dat dit te maken heeft met de looproute. Die is in een bouwmarkt nu eenmaal wat ingewikkelder corona-proof te krijgen dan in een tuincentrum.

Tevens blijkt dat de oudere generatie het pinnen of contactloos betalen met mobiele telefoon in deze tijden van corona sterk omarmt. De helft (50%) van de 65-plussers zegt dat wanneer winkels aangeven dat er alleen met pin betaald kan worden, hen dit een veilig gevoel geeft. Onder de jongere Nederlanders tot 35 jaar geeft 34% dit een veilig gevoel.

Daarnaast geven Nederlanders ook suggesties om het gevoel van veiligheid te verhogen. In de top 8 komen suggesties voor als het beperken van het aantal klanten in de winkel, het aanspreken door personeel op gedrag dat de regels overschrijdt, spatschermen bij de kassa en het duidelijk aangegeven van looproutes met eenrichtingsverkeer.

VIM Group Brand Implementation heeft samen met onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel de 1.5 meter monitor opgezet om op regelmatige basis het gevoel van veiligheid bij winkelbezoek te meten tijdens de corona-crisis. De resultaten van deze monitor worden iedere vier weken ge-update.

Over het onderzoek
Het 1.5 meter monitor onderzoek is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder en wordt op regelmatige basis uitgevoerd. De steekproef is representatief voor deze groep naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Representativiteit is bereikt door stratificatie van de steekproef vooraf en een weging van de resultaten. Als steekproefkader is gebruikgemaakt van NetPanel, het consumentenpanel van Ruigrok NetPanel. In totaal hebben 653 respondenten de vragenlijst ingevuld tussen 14 en 19 mei 2020.

Onderzoek

1 op de 4 Nederlanders voelt zich niet veilig tijdens winkelbezoek

Download nu de resultaten van de 1.5 meter monitor, een onderzoek naar het gevoel van veiligheid dat Nederlanders ervaren wanneer ze winkels bezoeken.

 

Download de infographic