Huisstijlimplementatie: tips voor een succesvolle realisatie

| 28 januari 2020

Een huisstijlimplementatie is geen eenvoudige klus. Als het goed gebeurt is de ROI hoger en de kans op succes groter. De 10 belangrijkste aandachtspunten voor jou op een rij.

Benieuwd of jouw inzet van fysieke merkuitingen voldoet aan de criteria van een sterke offline merkbeleving?

Download de checklist

1. Kosten en besparingen huisstijlimplementatie 

Maak een analyse van de impact van de huisstijlimplementatie. En maak daarbij onderscheid tussen visuele, organisatorische en financiële aspecten. Bij die laatste categorie kijk je natuurlijk niet alleen naar de kosten, maar ook naar de mogelijke besparingen.

2. Bepaal de nieuwe merkarchitectuur voordat je begint aan de huisstijlimplementatie

Bevat je merkportfolio meerdere (sub)merken? Breng dan in kaart hoe de merken zich tot elkaar verhouden. En vermeld daarbij ook de gewenste positionering. Zo krijg je inzicht in de hiërarchie en synergie tussen de verschillende merken, noodzakelijk voor een succesvolle huisstijlimplementatie.

3. Welk implementatiescenario kies je?

Welke aanpak past het beste bij de organisatie? Mogelijkheden daarbij kunnen zijn: een ‘big bang’, de ’20/80-regel’ of een gefaseerde implementatie van de nieuwe huisstijl. Laat je keuze bepalen door het ambitieniveau, beschikbare budget en de uitgangspunten.

4. Maak een plan van aanpak voor je huisstijlimplementatie 

Het lijkt simpel, maar is zo waardevol: maak een plan van aanpak. In dit implementatieplan voor de nieuwe huisstijl beschrijf je welke doelen je wil bereiken, wat het gewenste resultaat is en welke stappen worden ondernomen. Ook is het belangrijk om vooraf helder te hebben welke partijen erbij betrokken zijn, waar verantwoordelijkheden liggen, wat het beschikbare budget voor de huisstijlimplementatie is en hoe je het succes gaat meten.

5. Leg eisen en wensen vast in een ontwerpbriefing

Met deze briefing geef je aan het ontwerpbureau aan wat het programma van eisen is. Denk hierbij aan esthetische, communicatieve, technische en juridische eisen waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen.

6. Vertaal het ontwerp in een prototype

Met een goedgekeurd ontwerp ‘op papier’ ben je nog niet klaar. Want hoe vertaalt zich het ontwerp naar het kleurgebruik, materiaal keuze, grootte, gebruik, kosten, etc. Het is verstandig om vooraf proefmodellen en prototypen te laten maken. Een goed ontwerp op papier betekent niet dat het automatisch ook werkt op een flatgebouw van tachtig meter hoog.

7. Klaar? Echt niet! Nu volgt daadwerkelijk de huisstijlimplementatie

De ontwerpfase lijkt misschien het belangrijkste en meest aantrekkelijke onderdeel van de (re)branding; je krijgt immers opeens een beeld van de verandering. Maar de echte uitdaging én impact zit in het implementeren van de nieuwe huisstijl. Zorg dat de aandacht niet verslapt en blijf betrokken totdat de laatste merkdrager is voorzien van de nieuwe huisstijl.

8. Beheren van de huisstijl

Vergeet niet om in de ontwerpfase al na te denken hoe je de huisstijl gaat beheren en bewaken. Bijvoorbeeld met een ‘brandportal’. Dat is een online collectie van je bedrijf waarin alle kennis over de huisstijl is gebundeld. Om de merkconsistentie te vergroten en kosten te besparen, is het verstandig om zoveel mogelijk te standaardiseren.

9. Nieuwe huisstijl introduceren

Goede communicatie is het halve werk. Zorg voor een duidelijke interne communicatie bij de introductie van de nieuwe huisstijl. Betrek hierbij in ieder geval de afdelingen marketing en communicatie, HRM, facilitair management, fleet management en inkoop. Deze afdeling zijn integraal onderdeel van het succes van de huisstijlimplementatie.

10. Nieuwe merkidentiteit en -positionering

Vaak is een huisstijlwijziging onderdeel van een grotere, strategische verandering van de organisatie-identiteit. De nieuwe huisstijl is een uitstekend instrument om de nieuwe identiteit, merkpositionering en belofte van uw merk en bedrijf bekend te maken. Zowel extern als intern (‘de nieuwe huisstijl als katalysator van de verandering’).

Gratis 7-stappen checklist

Hoe sterk is jouw merkbeleving in de offline wereld?

Een goede merkbeleving in de fysieke wereld is essentieel voor het bouwen aan een sterk merk. Maar hoe pak je dat effectief en succesvol aan? Volg onze 7-stappen checklist voor een sterke merkbeleving in de offline wereld.

DOWNLOAD DE CHECKLIST