Rebranding projecten kunnen zelfs voor gerenommeerde merken veel uitdagingen met zich meebrengen. Het is namelijk een tijdrovend, arbeidsintensief en soms ook delicaat proces, waarbij er voor het merk veel op het spel staat. De bijbehorende investering is ook niet mis. Het in goede banen leiden van een succesvolle rebranding én de integriteit van je merk waarborgen vereist een strakke planning en strategisch goed doordachte uitvoering. Helaas gaan de meeste discussies bij rebranding over de redenen van de benodigde wijzigingen en ligt de focus op het creatieve aspect. Hierdoor gaan organisaties maar al te vaak voorbij aan de complexere discussie over de precieze uitvoering van het project precies en wat daar de risico’s en aandachtspunten in zijn. Want hoe organiseer je nu eigenlijk een succesvolle rebranding? Hieronder vier kritische factoren om te overwegen.

 Welke stappen doorloop je in een rebranding proces?

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

1. Maximale impact creëren met je rebranding 

Het rebranding proces start met het creëren van een compleet beeld van het domino-effect van de merkverandering op de organisatie. Of het nu gaat om een kleine cosmetische ingreep of een complete make-over, de impact van rebranding projecten gaat namelijk veel verder dan de beoogde verandering. En de gevolgen liggen niet altijd voor de hand. Zo vraagt een simpele update van je logo veel meer dan het wijzigen van een verpakking of promotiemateriaal. De merkverandering kan juridische, praktische, logistieke en zelfs personele gevolgen hebben. De wijzigingen kunnen bovendien het succes van je rebranding project op losse schroeven zetten. Of erger nog: een negatieve impact hebben op je dagelijkse bedrijfsactiviteiten.De beste manier om dit te voorkomen is door precies te weten waar het volgende dominosteentje kan vallen. 

Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar de impact van de voorgestelde merkwijzigingen op je huidige bedrijfsprocessen, het is ook cruciaal om de gevolgen voor je toekomstige projecten in te schatten. Kunnen die parallel worden uitgevoerd of zelfs in combinatie met de merkupdate? Of maken de wijzigingen deze projecten overbodig? Moeten bestaande of geplande projecten worden uitgesteld of volledig geschrapt? Hoe zit het met capaciteit? Het is goed om deze vragen en mogelijkheden te bespreken voordat de rebranding start. 

"Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar de impact van de voorgestelde merkwijzigingen op je huidige bedrijfsprocessen, het is ook cruciaal om de gevolgen voor je toekomstige projecten in te schatten."

2. Strategisch managen van je resources 

Een rebranding vraagt niet alleen een evaluatie van de operationele impact van het project. Je moet ook op de harde data, zoals de tijdslijn en het budget letten. Het succes van het project wordt niet alleen door het budget bepaald, maar ook door hoe je je resources effectief inzet. 

Een belangrijk deel van ons werk voor klanten is het achterhalen van kansen voor  kostenbesparingen zonder concessies aan de kwaliteit of efficiëntie. Dat kan in de praktijk van alles betekenen, van het vinden van de juiste leveranciers tot het uitlichten van onnodige kosten en het optimaliseren van processen binnen je merkorganisatie. 

Naast tijd en geld is er nog een andere belangrijk element bepalend voor het proces en het resultaat van het rebranding project: je eigen mensen. 

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

3. Een rebranding zelf doen of expertise inhuren? 

Vanuit het oogpunt van kostenbesparingkiezen organisaties er vaak voor een rebranding zelf te doen. De gedachte is: hoe minder outsiders er betrokken zijn, hoe eenvoudiger het is om de kosten laag te houden. Die aanpak is echter niet zonder risico’s. 

Ten eerste kan hetde productiviteit van je organisatie in gevaar brengen. Het rebranding project in eigen beheer houden betekent dat medewerkers meer verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen. En omdat merkveranderingsprojecten vaak centraal staan, bestaat de kans dat de rebranding doelstellingen meer prioriteit krijgen dan andere taken, waaronder de dagelijkse werkzaamheden. 

Een merkverandering volledig met eigen mensen  doorvoeren brengt ook het risico van een gebrek aan de juiste expertise met zich mee. Je kiest je medewerkers met het oog op de competenties die voor hun dagelijkse werkzaamheden nodig zijn. Maar die sluiten wellicht niet aan op de specifieke vaardigheden en het kennisniveau waar je rebranding project om vraagt. 

Door externe specialisten in te zetten en nauw samen te laten werken met je eigen teams creëer je een ideaal projectteam met de juiste kennis en capaciteit. Goede samenwerking is essentieel voor alle betrokkenen en draagt bij aan een succesvolle uitrol, maar is vaak ook zichtbaar tot ver na het rebranding project. 

4. Alles in één keer goed doen bij je rebranding 

Een rebranding brengt genoeg spanningen en risico’s met zich mee.. Hoe veelbelovend de resultaten ook zijn, bij een rebranding staat er een hoop op het spel voor merken. En hoe ingrijpender de wijziging, hoe groter de risico’s. De manier waarop de merkimplementatie wordt aangepakt heeft een flinke impact op de merkorganisatie en merkreputatie.

"De manier waarop de merkimplementatie wordt aangepakt heeft een flinke impact op de merkorganisatie en merkreputatie. "

Een paar extra vakkundige handen (en ogen en oren) in het rebranding project is de beste manier om je merk te beschermen tijdens dit ingrijpende proces. Een van onze belangrijkste taken als implementatiepartner bij een rebranding project is elke fase van het implementatieproces overzien en altijd twee stappen vooruitdenken. We anticiperen op potentiële risico’s en problemen en navigeren je door het proces heen, zodat het rebranding project volgens planning verloopt.