Nieuwe huisstijl: voorkom de meestvoorkomende valkuilen

Jim Krokké | 16 januari 2013

Wanneer je aan de vooravond van een rebranding staat, wil je een huisstijl die aansluit op de (gewenste) identiteit van het merk. Een nieuwe huisstijl gaat gemiddeld zeven tot tien jaren mee, dus is het belangrijk om een goede keuze te maken. Toch komt het nog voor dat resultaten van het ontwerpbureau niet conform verwachtingen zijn en in uw ogen tegenvallen. Hoe voorkom je dit?

Ben je benieuwd naar hoe jij je merk digitaal kan managen?

Voor veel organisaties is het voorbereiden en doorlopen van een ontwerpproces geen dagelijks werk waardoor de nodige kennis en ervaring ontbreekt. Daarbij is de kans groot dat het proces onvoldoende doordacht wordt doorlopen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld regelmatig dat vooraf wensen en eisen onvoldoende vastgelegd worden of dat bij het selecteren van een ontwerpbureau niet de juiste criteria worden gehanteerd. Daardoor kan snel een mismatch ontstaan die zichtbaar wordt in het eindresultaat.

Het is belangrijk om goed grip en inzicht te krijgen op het ontwerpproces en de verschillende onderliggende fasen zorgvuldig te doorlopen. Globaal onderscheiden we; de bureauselectie, de ontwerpbriefing, het ontwikkelen van de basishuisstijl en het ontwikkelen en toetsen van de toegepaste ontwerpen.

Bureauselect:

Vind een ontwerpbureau dat bij jouw organisatie past

  • Gratis onafhankelijk advies voor het best passende huisstijlontwerpbureau.
  • Binnen 15 minuten een gedetailleerde shortlist.
  • Selectie uit database van meer dan 100 ontwerpbureaus.
Start selectie

 

Bureauselectie

Er zijn organisaties die bij de start van een ontwerpproces op basis van eerdere positieve ervaringen direct een keuze maken voor een ontwerpbureau. Dit is mogelijk, mits men zich realiseert dat de bureauwereld, mede door de crisis, de laatste jaren erg is veranderd. Goede ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De beste creatieven blijven niet lang bij hetzelfde bureau.

Er is niet één manier om tot een geschikt bureau te komen. Ga voor jezelf na welk type bureau je zoekt. Zoekt je een partij voor zowel above als below the line ontwerp, een kleinere creatieve ‘hotshop,’ een gedegen ontwerpmachine die altijd op tijd kan leveren of een strategische partij die de gedachten ook vorm kan geven? Het kan ook zijn dat je de basisontwerpen al heeft en dat alleen doorvoering en adaptie volstaat. Verder spelen factoren zoals beschikbare tijd, complexiteit, ambitieniveau en omvang van de opdracht ook een belangrijke rol. Kortom, het type bureau dat je zoekt hangt af van de specifieke opdracht. Neem deze factoren mee in jouw overwegingen, om daarmee onaangename verrassingen over budget, tijd en ontwerpresultaat te voorkomen.

Onze ervaring is over het algemeen dat een gedegen keuze wordt gemaakt wanneer er een lijst van geschikte bureaus wordt samengesteld die op basis van een aantal criteria waaronder locatie, budget, disciplines en ervaring worden beoordeeld. Vanuit de resultaten uit deze beoordeling worden er uit deze lijst een aantal bureaus geselecteerd die vervolgens worden benaderd voor een pitch, bureaupresentaties en/of offerte-aanvraag. Hieruit volgt een definitieve keuze. Het is belangrijk om naast de harde criteria ook te kijken of er een goede match met het bureau is. Deze werkwijze vraagt meer tijd, maar betaalt zich letterlijk en figuurlijk terug in het ontwerptraject. Het selecteren van een bureau is namelijk elementair in het huisstijlontwikkelingsproces.

 

"Het bureau moet zowel het verleden als de toekomstige ambities van jouw merk kennen. Zonder deze informatie is het voor een ontwerpbureau onmogelijk zich te verplaatsen in de strategische uitgangspunten van jouw merk."

Ontwerpbriefing

Het is belangrijk om een ontwerpbureau gedegen en volledig te informeren over alle ins en outs die relevant zijn voor het ontwerp van de nieuwe huisstijl. Het bureau moet zowel het verleden als de toekomstige ambities van jouw merk kennen. Zonder deze informatie en communicatie is het voor het ontwerpbureau onmogelijk zich te verplaatsen in de strategische uitgangspunten van jouw merk en een goede doorvertaling te maken naar het ontwerp.

Een ontwerpbriefing is hierbij essentieel. In dit document staan onder meer alle esthetische, communicatieve, technische en juridische eisen ten aanzien van de nieuwe huisstijl. Daarnaast worden hierin ook zakelijke afspraken vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het intellectuele eigendom van de huisstijl. Met een ontwerpbriefing brengt je overzichtelijk jouw wensen in kaart, kent het ontwerpbureau de kaders waarbinnen het ontwerp moet vallen en bent je in staat om het ontwerp te toetsen op de genoemde aspecten.

Van basishuisstijl naar eindresultaat

Vervolgens kan het ontwerpbureau beginnen aan het basisontwerp. In deze fase is de communicatie tussen jou en het ontwerpbureau van groot belang. Bij de ontwikkeling van de basishuisstijl moet worden voorzien wat de consequenties zijn voor de daadwerkelijke toepassing ervan op diverse middelen. Het is daarom belangrijk al in deze fase de huisstijl schetsmatig te laten uitwerken op een aantal belangrijke merkdragers en te toetsen of toepassing op deze merkdragers geen problemen met zich meebrengt. Hiermee verzekert je je-zelf dat het uiteindelijke huisstijlontwerp klaar is voor de implementatie in de praktijk.

Onze kennis en ervaring

Met onze vijfentwintig jaar ervaring in merk- en huisstijlveranderingen zijn wij in staat stapsgewijs te begeleiden in de verschillende fasen van het ontwerpproces. Zowel de valkuilen als succesfactoren zijn bij ons bekend. We opereren onafhankelijk en zijn daarmee in staat om de voor jou best passende weg te bewandelen. Met onze aanpak hebt je grip en regie op het ontwerpproces, zodat je verzekert bent van een resultaat die jouw verwachting overtreft.