Het merk is het grootste immateriële asset van je organisatie en is goed voor 20% van de marktwaarde (Brand Finance, 2018). Organisaties focussen zich echter vaker op materiele assets zoals gebouwen en apparatuur (die tegenwoordig 45% minder bijdragen aan de totale bedrijfswaarde dan 25 jaar geleden), en stimuleren de merkgroei hierdoor niet goed genoeg.

Op zoek naar tips om je merkarchitectuur te vereenvoudigen?

Download de whitepaper

Sterke merken hebben een positieve invloed op consumenten, werknemers en investeerders (82% van de investeerders gelooft dat de sterkte van het merk en naamsbekendheid belangrijke hulpmiddelen zijn om investeringsbeslissingen te nemen (Reuters)). Om er zeker van te zijn dat de board goedkeuring geeft om het merk levend/bruisend, vooruitstrevend en relevant te houden voor de bedrijfsstrategie, is het van belang het financiële plaatje te presenteren en de positieve invloed van een sterk merk op het bedrijfsresultaat uit te leggen.

Onderzoek levert de benodigde data om inzicht te krijgen in een goede merk performance. Deze data varieert van interne afdelingen, versimpeling van processen, en een te verschaffen ijkpunt te verschaffen voor het merksucces ten opzichte van de concurrentie, en het effect van het merk op de cultuur te analyseren. Al met al zijn er verschillende manieren om bewijs te leveren dat zal helpen in een succesvol gesprek met de board.

Gebruik feitelijke prestatie gegevens

Diverse afdelingen binnen de organisatie beschikken over een grote hoeveelheid data die aangeeft in welke mate het merk het eindresultaat beïnvloed. Deze inzichten inzetten om iets tastbaars aan de board te kunnen presenteren is een belangrijke taak. Ga na wie de databronnen beheerst, het digitale marketing kan bijvoorbeeld, het team kan sterkte argumenten/bewijsstukken aandragen rondom online aanwezigheid. En HR kan wellicht inzicht geven in wat high potential kandidaten aantrekt naar je bedrijf.

Stroomlijn en simplificeer processen

Simplificeer de manier waarop er gecommuniceerd wordt binnen de organisatie de manier waarop er gecommuniceerd wordt en hoe de brand touch points deze gemanaged worden. Er zijn diverse technologische tools om stroomlijning en simplificatie van processen te ondersteunen: deze tools hebben ook voordelen voor coherentie in het merk. Een brandportal geeft bijvoorbeeld, geeft alle teamleden van een wereldwijde organisatie toegang tot dezelfde informatie ongeacht detot plaats, tijd, en tijdzone. Dit is niet alleen handig voor empowerment en het sneller afhandelen van taken, maar dit kan ook leiden tot minder weerstand van externe ondersteuning (bijvoorbeeld via agencies, /leveranciers, /dienstverleners bijvoorbeeldetc.). Deze aanpassingen hebben een direct een effect op de benefits onderaan de streep in termen van hogere productiviteit, lagere behoeften en financiële uitgaven.

Kijkend naar de coördinatie van de inkoop van merk gerelateerde items op hoog niveau, kunnen 3D-items zoals bewegwijzering en interieurs onmiddellijk besparingsmogelijkheden bewerkstelligen teweegbrengen. Doorgaans worden er een aantal gebieden binnen de merkorganisatie gevonden die gesimplificeerd en gestroomlijnd kunnen worden om jaarlijkse besparingen te realiseren. Deze besparingen leveren weer data op, die aan de board gepresenteerd kunnen worden, over hoe investeringen in het merk voordelig kunnen zijn voor het bedrijf als geheel.

Benchmark het merk

Maak bij het samenstellen van het voorstel wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige merkwaarde van de organisatie en die van de concurrenten. De board moet beseffen dat het merk en de merkwaarde een belangrijke ondersteuning/hulp is bij de groei van de organisatie. En om dit besef te realiseren, moet duidelijk worden gemaakt waar het merk zich in de markt bevindt. Ook moet de organisatie op de hoogte zijn van alle tools, technologie, nieuws en concurrentie. Financiële statistieken ter ondersteuning zullen hierbij van belang zijn.

Hoe creëer je meer eenheid in je merk:

Een complete gids voor het vereenvoudigen van je merkarchitectuur

Download de whitepaper