Scrummen is in trek! De reden daartoe is helder: de methode doet bedrijven de toezegging om twee keer zoveel voor elkaar te krijgen in de helft van de tijd. Welk bedrijf wil dat niet? Tesla, Apple, Google: ze werken allemaal vol overgave met Scrum. De methode is doeltreffend, wendbaar, bevordert innovatie en zorgt voor een kortere time-to-market.

Wil je graag weten wat een rebranding kost?

Bereken kosten

Als bijkomend voordeel levert Scrum meer vrijheid en verantwoordelijkheid op voor de medewerkers. Maar hoe gaat de invoering van de Scrum-methodiek eigenlijk? Gaat dit vanzelf? Voor start-ups die zichzelf vanaf nul kunnen uitvinden is werken volgens Scrum vanzelfsprekend. Bij bestaande bedrijven komt er meer bij kijken, zeker op het moment van een rebranding. De Scrum-methodiek klinkt aantrekkelijk, maar het vergt aanzienlijke veranderingen in de organisatie: een nieuwe organisatiestructuur, een totaal nieuwe manier van werken, een andere cultuur én een nieuwe werkomgeving. Waarom zou je bij een rebranding voor de Scrum-methodiek kiezen? De voor- en nadelen op een rijtje:

Wil je graag weten wat een rebanding kost?

Bereken snel en vrijblijvend de kosten.

Beantwoord een aantal simpele vragen en ontvang van onze brand-experts een vrijblijvende kostenindicatie op basis van onze best practices en benchmark data.

BEREKEN MIJN REBRANDING

 

Voordelen van Scrum-methodiek bij een rebranding

Bij de Scrum-methodiek werken teamleden nauw samen en wordt er veel kennis uitgewisseld. Met name voor een rebranding met een nieuw team en een strakke deadline is dit een groot voordeel. Doelen worden niet alleen per Sprint* gesteld, maar ook per dag. Dit zorgt ervoor dat het team zich flexibel kan organiseren rondom deze doelen. Voor de aansturing van het team en individuele teamleden kan dit grote voordelen opleveren! Elke Sprint wordt door het team zowel met elkaar als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. We hadden natuurlijk al de wekelijkse status meeting met de opdrachtgever en de ‘Bi-weekly’ met de ‘Steerco’. Echter, een Sprint Review en -Retrospective zijn werkelijk uitstekende gelegenheden voor het geven van feedback op de samenwerking binnen het team en het tussentijds beoordelen van de kwaliteit van de reeds gerealiseerde items.

Nadelen van Scrum-methodiek bij een rebranding

Uiteraard kleven er aan elke methode ook nadelen. Bij het werken volgens de Scrum-methodiek zou je de beperkte mogelijkheden voor rapportage kunnen noemen. Een rebranding is een complex en multidisciplinair traject dat voortgangscontrole behoeft op zeer veel onderdelen. De middelen hiervoor binnen de ‘Scrum-methodiek’ voor rapportage zijn beperkt. Een rebranding omvat, zoals hierboven beschreven, immers veel verschillende componenten, die niet allemaal ‘plat te slaan’ zijn in items die je op een Product Backlog** kunt zetten. Al deze items hebben weer een beschrijving, ordening, een schatting en een waarde. Het zou te veel tijd kosten en simpelweg te omslachtig zijn om al deze items op deze manier te beschrijven en weer te geven op een Product Backlog. Vaak blijft het dus bij een beschrijving op algemeen niveau. Daarnaast is budgetbeheersing een uitdaging, omdat vooraf niet dichtgetimmerd wordt welk resultaat op welke datum en voor welk budget gerealiseerd gaat worden.

Hybride Scrummen

Gebaseerd op mijn eigen ervaringen kan ik zeggen dat ik meer een voorstander ben van een hybride vorm van werken, waarbij ‘Scrum-methodiek’ wordt aangevuld met de meer traditionele projectmanagement-technieken. Een Daily Stand-up is zonder meer een prima gelegenheid om even kort met elkaar af te stemmen wat er die dag moet gebeuren. Om meer op detail niveau door te nemen wat er allemaal speelt, pleit ik voor de ouderwetse statusmeeting en statuslijst. Dit valt prima te combineren met de Scrum-methode. Voor wat betreft budgettering en budgetbeheersing ben ik meer een voorstander van het vooraf inschatten van de kosten op basis van onze impactanalyse om vervolgens gedurende het project hier ook ‘taakstellend’ op te sturen. Uiteraard moet er een mogelijkheid zijn om tussentijds bij te sturen, dan wel overleg te hebben indien nieuwe inzichten zich aandienen. Om deze reden zou de “scoping” kunnen wijzigen wat ook weer consequenties heeft voor het budget. Afhankelijk van welke methode de klant zelf gebruikt of ambieert, zou ik in gesprek met de klant samen bepalen welke project-methodiek het meest van toepassing is. Uiteraard worden daarbij alle eerder opgedane ervaringen meegenomen in overweging. Aangezien onze projectmanagers zowel Prince als Scrum (Product Owner) gecertificeerd zijn, kunnen wij voor elke specifieke situatie of ambitie van de klant een passende projectmanagement-methodiek bieden.

 

*  Een Sprint is een time-box van een maand of minder, waarin een werkend software increment wordt opgeleverd, dat voldoet aan de definitie van “Done”. Elke Sprint is dezelfde lengte gedurende de gehele ontwikkeltijd en volgen elkaar direct op.

** De Product Backlog is een lijst met items die betrekking hebben op de functionaliteit van het op te leveren product. Het is een kapstok van gebruikerseisen van een project.