VIM Group heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een huisstijlverandering. Reden voor het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de interne en externe effecten van een rebranding. De resultaten hebben onder andere uitgewezen dat een nieuwe huisstijl resulteert in een significant positievere beoordeling van de huisstijl. Onlangs is het gehele onderzoeksartikel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Marketing Communications.

Welke stappen doorloop je in een rebranding proces?

Download het stappenplan

Wereldwijd veranderen jaarlijks vele organisaties hun huisstijl. Hier liggen uiteenlopende redenen aan ten grondslag, maar allen hebben ze in ieder geval tot doel de organisatie er beter uit te laten zien. Vaak wordt er ook verwacht dat deze verbeterde uitstraling een positieve invloed heeft op het imago, en daarmee de prestatie van de organisatie.

Om deze relatie wetenschappelijk te toetsen, zijn bij vier grote Nederlandse organisaties de interne en externe effecten van een huisstijlverandering gemeten. Aan de hand van vragen over o.a. rebrandings-communicatie, huisstijlkennis en waardering voor huisstijl en organisatie werd bij consumenten en medewerkers in kaart gebracht wat het effect van een rebranding is op de identiteit en het imago van een organisatie.

een huisstijlverandering resulteert in significant positievere scores op de beoordeling van de huisstijl

De resultaten

Het onderzoek laat meer nuance zien in de effecten die een huisstijlverandering tot gevolg kan hebben. Zoals verwacht is in dit onderzoek aangetoond dat een huisstijlverandering resulteert in significant positievere scores op de beoordeling van de huisstijl. Daarnaast worden organisaties als moderner ervaren na het wijzigen van de huisstijl.

Effecten op de algehele beoordeling van de organisatie, en aspecten als onderscheidend en vertrouwd verschilden per organisatie. Het onderzoek bewijst daarmee dat het succes van een rebranding van meer factoren afhankelijk is, dan alleen de verandering van de huisstijl.

Uit dit onderzoek bleek verder dat de kwaliteit van de communicatie over de rebranding essentieel is: bij organisaties waar veel aandacht werd besteed aan het betrekken van stakeholders bij de verandering en het meenemen van stakeholders in de achtergronden ervan, werd de verandering significant positiever beoordeeld.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

 

Wat kunnen we leren van dit onderzoek?

Een rebranding is een uitstekende manier om de percepties van stakeholders omtrent de moderniteit van een organisatie positief te beïnvloeden. Is het de bedoeling de identiteit en het imago in bredere zin te aan te passen, dan is er meer nodig dan enkel en alleen het veranderen van de huisstijl.

Om dit te realiseren is het van groot belang dat de verandering die een organisatie beoogt niet alleen zichtbaar wordt in de visuele uitstraling van het merk, maar vooral dat deze wordt vertaald naar communicatie en gedrag. Met andere woorden: maak waar wat je belooft. De huisstijl zal in dit geval een ideale manier zijn om de verandering van de organisatie zichtbaar te maken.

Bron: Bolhuis, W., De Jong, M.D.T. & Van den Bosch, A.L.M. (2015). Corporate rebranding: Effects of corporate visual identity changes on employees and consumers. Journal of Marketing Communications.