Een rebranding staat op de planning. Spannend! Je hebt een nieuw logo, een strak nieuw design, of zelfs een nieuwe naam in gedachte, en nu wil je dit idee verkopen aan je belangrijkste stakeholders. Je hebt een visueel sterk voorstel in elkaar gezet, en het concept ziet er schitterend uit, maar je weet precies welke vraag je zal krijgen: hoeveel gaat het kosten, of opleveren? De rebranding kosten hangen af van het ambitieniveau, mogelijk van wettelijke factoren en natuurlijk van de toewijding van het projectteam en de wijze van implementatie. Laten we deze factoren verder toelichten.

Wil je graag weten wat een rebranding kost?

Bereken kosten

Wat kost een rebranding? Breng eerst de omvang van de rebranding in kaart

De omvang van jouw rebranding heeft grote gevolgen voor de kosten. Betreft het alleen een nieuw logo of wordt er een volledig nieuwe visuele identiteit ontwikkeld? Hoe groter de verandering, des te hoger de kosten van de rebranding. Uiteraard is het complexer dan dit, maar het geeft een indicatie. De omvang van de rebranding bepaalt de wijze van lancering en de implementatie van het nieuwe merk. Bij een kleine wijziging volstaat een geleidelijke uitrol en blijven de kosten beperkt. De reguliere vervangingscycli worden benut en de doorlooptijd werkt in het voordeel. Een grotere merkverandering heeft meer impact op werknemers en klanten, ook bij een ‘big bang’ merklancering. Alle stakeholders worden dan vanaf dag één ondergedompeld in het nieuwe merk. Dit is waarschijnlijk de duurdere optie. Zoek daarom naar de juiste balans tussen de gewenste impact en de daarbij behorende kosten.

Bij een kleine wijziging volstaat een geleidelijke uitrol van het nieuwe merk. De kosten blijven beperkt door de doorlooptijd in het voordeel te gebruiken en reguliere vervangingscycli te benutten.

Wettelijke factoren bij een rebranding

Soms zijn er belangrijke wettelijke factoren, die flinke kosten meebrengen. Dit geldt vooral in sterk gereguleerde bedrijfssectoren. Voor elke organisatie moet een nieuw logo of nieuwe merknaam geregistreerd worden en zijn licenties voor nieuwe fonts nodig. Als de naam van de organisatie of de merknaam verandert, kan dit consequenties hebben op de juridische documentatie of het labelen van producten. De informatie op deze producten dient ook geüpdate te worden en te worden goedgekeurd door alle betrokken instanties.

Wil je graag weten wat een rebanding kost?

Bereken snel en vrijblijvend de kosten.

Beantwoord een aantal simpele vragen en ontvang van onze brand-experts een vrijblijvende kostenindicatie op basis van onze best practices en benchmark data.

BEREKEN MIJN REBRANDING

 

Denk na over je resources

Een rebranding is een complex project voor een organisatie. De beste manier om dergelijke projecten te managen, is met een toegewijd projectteam. Heeft jouw organisatie de benodigde resources met voldoende tijd en de juiste vaardigheden om het rebranding project succesvol af te ronden? Het heeft een enorme impact op de totale kosten van het project als extra ondersteuning nodig blijkt. Een toegewijd projectteam is van onschatbare waarde voor een soepele uitrol van het nieuwe merk. Besteed daarom veel aandacht aan de inrichting van de projectorganisatie.

Plan de implementatie op een slimme manier

Zoals eerder genoemd heeft de wijze van implementatie een grote impact op de totale kosten van een rebranding. Bij de voorbereiding van de uitrol kan het nuttig zijn om projecten die parallel lopen aan de rebranding in kaart te brengen. Mogelijk kunnen deze projecten dienen als katalysator voor het merkveranderingstraject of als manier om veranderingen door het bedrijf heen te versoepelen. Ook kan het nuttig zijn om te inventariseren wanneer merkdragers worden vervangen. Bij een vervanging in de nabije toekomst, kan het slim zijn een tijdelijke oplossing toe te passen en de reguliere vervangingsmethoden te gebruiken voor een volledige update van het merk.

Ambitieniveau vs. budget van de rebranding

Vaak zien we bij rebranding projecten conflicten tussen het ambitieniveau en beschikbare budgetten. Wat is bepalend? Soms overstijgt het ambitieniveau het budget ruimschoots en zijn realistische doelen nodig. Om een passend budget voor jouw project te kiezen is het verstandig naar de business case van de rebranding te kijken. Verwacht je de support van de board en andere stakeholders, of verwacht je dat ze overtuigd moeten worden? Zien ze de financiële voordelen van een sterker merk? Gebruik financiële data om de merkwaarde aan te tonen en zo jouw rebranding kosten te verantwoorden. Dit helpt om budgetverantwoordelijken te overtuigen van de toegevoegde waarde van de rebranding investering.

Bij het beantwoorden van de hoofdvraag van deze blog ‘wat kost een rebranding?’, kunnen bovenstaande tips je helpen. Maar de kosten bepalen van een rebranding is in geen enkel opzicht een snelle of eenvoudige opgave. Het is één van de meest voorkomende vragen in ons werk. In de loop der jaren hebben we onze Impact Valuator database ontwikkeld, die is gebaseerd op al onze uitgevoerde rebrandings sinds 2002. Het heeft zich ontwikkeld tot een bruikbare tool, die houvast biedt in het lastige gebied van de prijsstelling. Zelfs voordat je begint met de rebranding.