Merkmanagement loont

  • Het succes van organisaties wordt in toenemende mate bepaald door de sterkte van het merk. Zowel voor consumentenmerken, als ook voor B2B-organisaties en de publieke sector geldt dat het merk een belangrijke bijdrage levert aan de waarde van de organisatie. Het is daarom cruciaal om het merk met zorg en aandacht te ontwikkelen, implementeren en beheren. Uit onderzoek is gebleken dat hoe beter een merk wordt gemanaged, hoe beter het presteert. Maar waar begin je, en hoe zorg je ervoor dat merkmanagement in jouw organisatie verbeterd wordt?

    VIM Group helpt organisaties – pragmatisch en effectief – bij het professionaliseren van elk aspect van merkmanagement. Middels onze Brand Management methodiek© adviseren we onze klanten binnen elk van de merkmanagement fases, met als doel het versterken van het merk.

     

Richt de merkorganisatie in

  • Een sterk merk begint bij het beleggen van de verantwoordelijkheden voor het merk in de organisatie. Hoewel het merk een organisatie brede verantwoordelijkheid is, is het van groot belang dat wordt bepaald waar de dagelijkse regie op het merk gevoerd wordt. Hoe zorg je ervoor dat het merk in jouw organisatie de plek krijgt die het verdient? En hoe bereik je dat het merk zich niet alleen beperkt tot de afdeling (marketing)communicatie? We zetten onze ervaring en expertise op dit vlak graag in om ook jouw organisatie te helpen het merk in de organisatie te verankeren. Middels onze Brand Management Scan kunnen we inzichtelijk maken waar het verbeterpotentieel ligt. Deze inzichten kunnen we vervolgens vertalen naar concrete activiteiten, die we vastleggen in een (strategisch) merkmanagementplan zodat duidelijk is hoe jouw organisatie de komende periode merkmanagement, en daarmee het merk, naar een hoger niveau gaat tillen.

Sterke merken raken het hoofd en het hart

  • De kracht van het merk staat of valt met de merkpositionering. Met de juiste combinatie van waarden en beloften weten sterke merken mensen te raken. Door onze ervaring met het implementeren van merken weten we als geen ander welke aspecten belangrijk zijn bij het definiëren van de merkpositionering. VIM heeft daarom een methodiek ontwikkeld waarbij we de merkpositionering op pragmatische wijze samen met de klant vorm geven én door vertalen naar concrete uitgangspunten voor de implementatie van het merk. Hiermee brengen we al in een vroeg stadium belofte en bewijs van jouw organisatie samen, en wek je niet alleen aantrekkelijke maar ook realistische verwachtingen bij de klant.

Een consistente merkbeleving door coherentie tussen uitingen

  • Eenduidigheid zorgt ervoor dat klanten weten wat ze kunnen verwachten van een merk. Op alle manieren en momenten waarop een klant in aanraking komt met het merk, moet hetzelfde gevoel worden opgeroepen. Daarom is het van groot belang dat de bouwstenen van het merk – huisstijl, communicatieboodschappen en gedragsrichtlijnen – goed gedefinieerd zijn. Omdat deze bouwstenen veelal door verschillende afdelingen en externe partijen worden ontwikkeld is het uitermate belangrijk hier regie op te voeren. Het is ons dagelijks werk dergelijke trajecten te begeleiden. We schrijven hiervoor (ontwerp)briefings, begeleiden bureauselecties en zorgen door onze aansturing van de verschillende partijen voor samenhang tussen de merkbouwstenen. Daarnaast hebben we onze eigen merk- en designarchitectuur methodiek, waarin we organisaties helpen bij het aanbrengen van gelaagdheid in merken, labels en andere onderdelen van de organisatie.

Van medewerkers naar merkambassadeurs

  • Het merk is van iedereen binnen de organisatie. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers dit zo voelen, moet hier aandacht aan worden besteed. Van onboarding en e-learning tot aan een internal branding programma, elk van deze activiteiten moeten bijdragen aan meer kennis en begrip over het belang van het merk binnen de organisatie. Het vastleggen van de merkrichtlijnen is hiervoor cruciaal. Nog te vaak zijn deze versnipperd, offline, te uitgebreid en onvindbaar voor velen. VIM heeft een systematiek ontwikkeld die ervoor zorgt dat de merkrichtlijnen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen binnen en waar gewenst ook buiten de organisatie.

Van meten naar verbeteren

  • Merkmanagement is onlosmakelijk verbonden met merkonderzoek. Hoewel er veel tijd en energie in onderzoek gestoken wordt, zien we dat de resultaten na afloop vaak in de kast belanden. Onderzoeksresultaten geven over het algemeen namelijk geen inzicht in de (interne) factoren die van invloed zijn op de merkprestatie en in de aanbevelingen wordt niet of nauwelijks ingegaan op de manier waarop de resultaten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de merkprestatie. Zonde, want de informatie die wordt opgehaald is vaak enorm waardevol en zit vol met aandachtspunten ter verbetering van het merk. VIM helpt organisaties daarom meer te halen uit hun (bestaande) onderzoeken en onderzoeksresultaten. Dit doen we onder andere door het verbinden van verschillende onderzoeken, het ontwikkelen van aanvullende onderzoeksvragen, het analyseren van onderzoeksgegevens en door het uitvoeren van aanvullende (interne) onderzoeken. Met ons Brand Dashboard helpen we organisaties real-time inzicht te krijgen in de merkprestatie en tegelijkertijd te bepalen aan welke knoppen gedraaid moet worden om de merkprestatie te verbeteren.