Coop

Coop is bezig de nieuwe uitstraling en merkbelofte van haar formules succesvol te implementeren.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging van de klant

  Coop is een Nederlandse supermarktorganisatie met een coöperatiestructuur.  Leden van de coöperatie zijn consumenten en ondernemers. Coop telt circa 300 supermarkten die opereren onder de namen CoopCompact, Coop en Supercoop.

  Begin 2012 besloot Coop de drie formules te vernieuwen en te voorzien van een moderne uitstraling en een nieuwe merkbelofte. Om de nieuwe uitstraling ook door te vertalen naar de winkels heeft designbureau SVT een creatief concept ontwikkeld.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER
 • Onze oplossing

  VIM Group werd gevraagd om de formulerichtlijnen vast te leggen in een formuleboek, zodat een nieuwe winkels in de toekomst een consistente uitstraling hebben.

  Na het opstellen van een projectorganisatie hebben we het creatieve concept doorvertaald naar alle interieur- en exterieurelementen. Dit hebben we uitgewerkt in tekeningen voor de winkel lay-out en de gevel en uitgerold over een aantal pilotvestigingen. In dit traject heeft VIM door middel van een integrale aanpak nauw samengewerkt met meerdere interne en externe disciplines zoals sales, communicatie, logistiek, een ontwerpbureau en leveranciers.

  De evaluatie van deze pilot vormde de basis voor het opstellen van toepassingsrichtlijnen voor de 3D merkdragers. Vervolgens is dit uitgerold over een twintigtal vestigingen, waarna de toepassingsrichtlijnen en technische specificaties zijn aangescherpt en definitief vastgesteld.

 • Het resultaat

  Met een planmatige en integrale aanpak is er meer structuur in het proces gekomen. VIM heeft de verschillende disciplines beter met elkaar laten samenwerken, wat de kwaliteit, efficiëntie en snelheid van de implementatie ten goede kwam.

  Door van buiten naar binnen te kijken hebben we de inzichten van de consument en belangrijke disciplines in kaart kunnen brengen. Door regelmatig te ‘challengen’ hebben we de formules van Coop naar een hoger niveau gebracht. Ook heeft VIM het ‘merkdenken’ binnen de organisatie versterkt en de vertaalslag weten te maken van de merkpositionering naar de merkervaring op de winkelvloer.

  De omgebouwde winkels presteren boven verwachting en ook klanten, ondernemers en medewerkers zijn enthousiast. Mede door dit succes is Coop versneld bezig met het transformeren van de overige winkels.