Nouryon

AkzoNobel Specialty Chemicals is opnieuw gelanceerd als Nouryon. VIM Group was vanaf het begin betrokken bij het wereldwijde rebranding proces.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging van de klant

  Nouryon heeft 10.000 werknemers in meer dan 80 landen en is wereldwijd leider in essentiële chemie gebruikt voor het vervaardigen van alledaagse producten zoals papier, plastic, bouwmaterialen, voedsel, geneesmiddelen en artikelen voor persoonlijke verzorging. Het bedrijf is teruggegaan naar haar bijna 400-jaar oude geschiedenis voor inspiratie voor de merkpositionering en is geprivatiseerd en opnieuw gelanceerd als Nouryon: een naam ontleend aan een van haar grondleggers. Het nieuwe merk en de kernwaarden die daarbij horen reflecteren het doel – om het volledige potentieel als onafhankelijke wereldleider in de sector van speciale chemicaliën te benutten.

  VIM Group werd aan het begin van het traject ingeschakeld om Nouryon door het rebranding proces te navigeren. We hebben Nouryon begeleid in haar bureauselectie, de business case en budgetten voor de rebranding opgesteld en het projectmanagement opgezet voor de internationale roll-out van het nieuwe merk over alle brand touchpoints. De grootste uitdaging in het project was het voldoen aan alle registraties en regelgevingsvoorwaarden voor een wereldwijd chemiebedrijf. Daarnaast was het van belang dat continuïteit in verkoop en levering gewaarborgd bleven, terwijl tegelijkertijd voldaan moest worden aan de ambitieuze tijdlijnen voor de rebranding.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER
 • Onze oplossing

  Hoewel het bedrijf een spin-off van AkzoNobel zou worden, was het in het begin niet duidelijk of het geregistreerd, geprivatiseerd of verkocht aan een strategische partner zou worden. Onze eerste taak was om advies te geven met betrekking tot de implicaties voor het merk. We hebben geholpen bij het vinden van een merknamen bureau, Globrands en een merkontwerpbureau, Superunion.

  Parallel aan dit traject voerden we een Impact Analyse uit om het besluitvormingsproces van de klant te ondersteunen en inzicht te geven in benodigde budgetten en uitroltijden. Op basis van de Impact Analyse werden aanbevelingen gedaan over de organisatie van de rebranding, rekening houdend met de wettelijke vereisten. Vervolgens hebben we de rebranding projectorganisatie ingericht en bemand en de wereldwijde uitrol van alle brand touch-points en kanalen, zowel digitaal als offline, gecoördineerd en begeleid.

Een bedrijfsmerk is een erg belangrijk middel om de bedrijfsstrategie aan te sturen. Ons merk heeft een rijke geschiedenis, wordt gewaardeerd door onze interne en externe belanghebbenden en representeert een sterke financiële waarde. Om dit merk te veranderen en ervoor te zorgen dat die waarde overgedragen zou worden naar het nieuwe merk, moesten we de rebranding in een keer goed aanpakken. Daarom was het vanaf het begin duidelijk dat we een vertrouwde expert nodig hadden om ons te begeleiden tijdens deze reis.

Vivi Hollertt, Chief Communications Officer
 • Het resultaat

  Omdat het rebranding-proces net gestart is, zijn de concrete eindresultaten nog niet bekend. Tot nu toe heeft de samenwerking geleid tot een sterke rebrand-organisatie die de transformatie van AkzoNobel Specialty Chemicals naar Nouryon op een methodische, kosteneffectieve en duurzame manier laat verlopen met behulp van digitale tools, veel persoonlijke interactie, duidelijke begeleiding en uitgebreide interne ondersteuning op wereldwijd niveau.