Partou

KidsFoundation en Partou kinderopvangorganisatie samen verder als één nieuw sterk merk.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging

  Eind 2019 bundelden KidsFoundation, het moederbedrijf van onder andere Smallsteps, Zus en Zo, Belle Fleur en SKS Alles Kids, en Partou hun krachten om samen verder te gaan. Deze nieuwe kinderopvangorganisatie, met 9.000 medewerkers, verzorgt dagelijks de opvang voor zo’n 67.000 kinderen. Zij heeft hiermee een marktaandeel van ongeveer 8 procent in de markt van kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang. En biedt met de integratie betere kwaliteit en continuïteit voor ouders, kinderen en medewerkers.

  Vereenvoudiging merkarchitectuur

  Eén organisatie betekent ook één merknaam: Partou kinderopvang. De vereenvoudiging in merkarchitectuur zal zorgen voor efficiëntie, kostenbesparing en verhoging van de merkwaarde. Alle merkdragers moesten dus worden aangepast. Partou schakelde corporate brand implementation consultancy VIM Group in voor ondersteuning bij het organiseren en implementeren van deze complexe rebranding operatie.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER
 • De oplossing

  VIM Group gebruikte een vier fasen-aanpak om de nieuwe identiteit gestructureerd te implementeren. De eerste fase was een impactanalyse om de gevolgen van de rebranding voor de merkdragers inzichtelijk te maken vanuit financieel, visueel en organisatorisch perspectief. VIM Group presenteerde de verschillende scenario’s aan de directie van Partou en ontwikkelde vervolgens een SMART scenario en een projectplan voor de uitvoering. Ook is een projectorganisatie opgetuigd met een programmamanager en werkgroepen met vertegenwoordigers van verschillende disciplines bij Partou.

  Rebranding van diverse locaties, website en bedrijfskleding

  In de tweede en derde fase volgde een verdergaande inventarisatie. Op basis daarvan ondersteunde VIM Group de werkgroepen bij het formuleren van voorwaarden en briefings voor de verschillende merkdragers (onder andere panden, bedrijfskleding en websites). Ook zijn prototypes gemaakt van de verschillende creatieve voorstellen, om de toepasbaarheid te checken en adequate besluiten te kunnen nemen. Daarnaast zijn voor ieder deelgebied met behulp van tenders één of meerdere leveranciers geselecteerd en de productie van de nieuwe merkdragers in gang gezet.

De kennis en ervaring van VIM Group was heel waardevol bij deze grootse wijziging in onze merkidentiteit. Bovendien hielp hun betrokken en enthousiaste manier van werken om – onder alle omstandigheden - steeds samen op ons doel af te blijven gaan.

Marika Zijp, Chief Commercial Officer bij Partou
 • Het resultaat

  De laatste fase van het project was de uitrol van de visuele identiteit. In totaal hebben 700 kinderopvanglocaties, de website, bedrijfskleding en alle IT-systemen de nieuwe identiteit van Partou gekregen. Daarnaast is er een brand portal geïntroduceerd met alle richtlijnen en digitale assets van het nieuwe merk. Via deze site hebben medewerkers en samenwerkingspartners eenvoudig toegang tot alle merkbouwstenen, wat bijdraagt aan  efficiëntie en consistentie in het gebruik van het merk.

 • De belangrijkste learnings

  • Vereenvoudiging van de merkarchitectuur na een overname kan leiden tot efficiëntie, kostenbesparing en verhoging van de merkwaarde.
  • Een succesvolle rebranding draait niet alleen om creativiteit, maar vooral om de bedrijfskundige en operationele kant van het proces.
  • Start tijdig met een impact-analyse en business case om de verwachtingen te managen.
  • Een heldere visualisatie van de project-fases maakt het proces inzichtelijk voor alle stakeholders.