Rabobank

VIM Group ondersteunde Rabobank bij de implementatie van een nieuwe merkarchitectuur en het doorvoeren van een design update.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging van de klant

  Rabobank werkt continue aan de doorontwikkeling van haar merk om mee te bewegen met de trends en ontwikkelingen in de markt, haar merkpositionering te versterken en om onderscheidend en herkenbaar te blijven.

  Het merkportfolio van Rabobank is echter groot en complex, met alleen al in Nederland meer dan 2.000 productnamen voor particulieren en 1.400 producten voor bedrijven. Daarnaast heeft Rabobank wereldwijd 976 verschillende entiteiten. Het merkenlandschap van Rabobank is erg divers en gaf niet het consistente en coherente beeld dat de Rabobank naar buiten toe wilde communiceren; zowel online als offline. Daarom wilde Rabobank bewegen naar een nieuwe, versimpelde en gestructureerde merkarchitectuur met meer samenhang.

  Daarnaast wilde Rabobank haar visuele identiteit een update geven. De wens was om het merk beter toepasbaar te maken in digitale omgevingen, te zorgen voor een frisse uitstraling, en meer flexibiliteit te bieden aan onderliggende merken. Ook de vernieuwde merkpositionering – het coöperatieve karakter van Rabobank, het gevoel van ‘samen en verbinding’ – moest beter tot uiting komen in de huisstijl. Vanuit onze eerdere samenwerkingen werd VIM Group gevraagd om Rabobank te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe merkarchitectuur en visuele identiteit.

Lees meer in de whitepaper:

6 stappen naar een succesvol brand en marketing technology ecosysteem

Ontdek hoe je een brand technology ecosysteem opzet met de juiste tools — van business case en leveranciersselectie, tot implementatie en onderhoud.

Download de whitepaper
 • De oplossing

  De ontwikkeling van de nieuwe merkarchitectuur ging van start met een eerste ontwerp en een business case waarin de impact en noodzaak van de merkarchitectuur aanpassingen inzichtelijk werden gemaakt. Daarnaast is er op basis van uitgebreide doelgroeponderzoeken en interviews gekozen voor een Branded House merkstrategie met één sterk uniform Rabobank merk. Om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven en innovaties, werd er besloten om aansluitend te werken met sub- en endorsed merken die ook eenvoudig teruggebracht kunnen worden naar het Rabobank moedermerk.

  Na goedkeuring van de business case is het Brand Management Team van Rabobank gestart met het verdere onderzoek, een eerste uitwerking van de architectuur en de roadmap voor de implementatie. Voor het onderzoekstraject, de verdere uitwerking van de merkarchitectuur en de brede implementatie werd de hulp van VIM Group ingeschakeld.

  Tegelijkertijd werd er gewerkt aan de doorontwikkeling van de visuele identiteit van Rabobank. Met de komst van de nieuwe merkarchitectuur moest de vernieuwde huisstijl van Rabobank niet alleen aansluiten bij de coöperatieve merkpositionering en de eisen van het huidige ‘digitale’ tijdperk. De visuele identiteit moest ook flexibel zijn, zodat deze goed toepasbaar is – ook voor innovaties die wat meer flexibiliteit in de huisstijl nodig hadden.

  VIM Group heeft het Brand Management Team van Rabobank onder andere met de volgende activiteiten ondersteund:

  • Het in kaart brengen van het huidige merklandschap en uitvoeren van een impactanalyse.
  • De uitwerking van de nieuwe merkarchitectuur.
  • Het optuigen van een Governance/PMO structuur met interne stakeholders en een plan van aanpak voor de merkverandering.
  • Projectmanagement ondersteuning bij het design traject en de implementatie van de nieuwe huisstijl.
  • Het opzetten van een ‘brand approval proces’ voor nieuwe merken, innovaties en digitale assets.
  • Interne communicatie over de merkveranderingen via diverse kanalen.
  • Opstellen van een merkeducatie programma met workshops en consultancy support voor verschillende interne doelgroepen binnen Rabobank.

   

VIM Group was een fijne partner voor de implementatie van onze merkarchitectuur. Projectmanagement was een belangrijk onderdeel. Maar het was ook prettig om met professionals met verstand van zaken te kunnen discussiëren over de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen.

Isabelle O. Garcia van Gool, Global Brand Manager en merkstrateeg bij Rabobank
 • Het resultaat

  Voor de implementatie van de vernieuwde merkarchitectuur en huisstijl van Rabobank werd gekozen voor een evolutionaire aanpak: vervanging op basis van natuurlijke vervangingsmomenten en een agile project aanpak. Op dit moment is het traject bijna afgerond en zijn er onder andere:

  • 243 naamswijzigingen doorgevoerd
  • 298 ‘look and feel’ updates gedaan
  • 39 migraties uitgevoerd van digitale kanalen (website, apps & social media)
  • 50 digitale footprints verwijderd
  • 402 digitale assets verwijderd

  Rabobank heeft nu een vernieuwde, versimpelde merkarchitectuur met duidelijke richtlijnen. Daarnaast wordt haar nieuwe digital-proof visuele identiteit stap voor stap geïmplementeerd over alle merkdragers en kanalen waardoor het coöperatieve karakter van Rabobank meer naar buiten toe wordt uitgedragen.

  In de nabije toekomst blijven we met het Brand Management Team van Rabobank samenwerken voor het up-to-date houden van de brand portal, het begeleiden van diverse merken in de transitie, het brand approval proces en het merkeducatie project.

Door de vernieuwde merkarchitectuur hebben wij meer consistente en coherentie in het Rabobank merk kunnen creëren. Zo zorgen we voor één sterke merkervaring, een verenigd front: Rabobank by default.

Isabelle O. Garcia van Gool, Global Brand Manager en merkstrateeg bij Rabobank