FIFPRO

VIM Group ondersteunde FIFPRO bij de rebranding naar een vernieuwde visuele merkidentiteit.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging van de klant

  FIFPRO is dé internationale vakbond voor professionele voetballers, met 65 aangesloten nationale vakbonden. FIFPRO behartigt hiermee wereldwijd de belangen van ruim 65.000 spelers, bijvoorbeeld door veiligheids- en gezondheidseisen te stellen, scholing ná de voetbalcarrière aan te bieden, de voorwaarden van vrouwenvoetbal te verbeteren en intellectuele beeldrechten te beschermen. FIFPRO maak zich sterk voor en onderhandelt met de FIFA, nationale voetbalbonden en clubs over veranderingen in het internationale voetbal.

  FIFPRO definieerde in 2017 een nieuwe strategische koers, met onder andere een verdere uitbreiding van het dienstenportfolio richting leden én voetballers. Ook werd de organisatie verder geprofessionaliseerd. Eén van de ondersteunende strategische pijlers was bouwen aan een sterker merk. Hieronder viel het aanscherpen van de merkpositionering en vernieuwing van de visuele identiteit. Uit een onderzoek dat FIFPRO onder haar leden had uitgevoerd, bleek namelijk dat de toenmalige visuele identiteit als verouderd werd beschouwd en niet paste bij de nieuwe koers en kernwaarden van de organisatie. De hulp van VIM Group werd ingeschakeld om FIFPRO te begeleiden bij de rebranding.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER
 • Onze oplossing

  VIM Group ondersteunde FIFPRO bij haar bureauselectie voor de ontwikkeling van het nieuwe merk. De nieuwe merkidentiteit en huisstijlrichtlijnen werden, onder aansturing van VIM Group, uitgewerkt door Superunion. Ook brachten we de impact van de rebranding in kaart en adviseerden we over de implementatie-aanpak. Hiermee kon FIFPRO zelf de rebranding uitvoeren. VIM Group bleef in die fase als klankbord en expert betrokken.

FIFPRO, dé internationale vakbond voor professionele voetballers, is na een intensief rebranding-traject voorzien van een vernieuwde merkidentiteit die representeert waar FIFPRO voor staat en ondersteunt haar nieuwe strategische koers in de voetbalwereld.

 • Het resultaat

  Het rebrandingtraject afgerond en FIFPRO is voorzien van een vernieuwde merkidentiteit die representeert waar FIFPRO voor staat en de nieuwe strategische koers ondersteunt. De visuele identiteit wordt toegepast in alle uitingen en kanalen, waaronder een nieuw ontwikkeld ledenplatform, (evenementen)communicatie van FIFPRO-divisies en in campagnes en publicaties waarmee FIFPRO binnen de internationale voetbalwereld aandacht vraagt voor de belangen van professionele voetballers.