Koraal

Van het ontwikkelen van de merkstrategie tot aan het implementeren van het nieuwe merk, VIM Group begeleidde het gehele merktraject.

Terug naar overzicht
  • De uitdaging van de klant

    De ontwikkelingen in de samenleving en de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het zorg- en onderwijssysteem in Nederland zijn van invloed op de eisen die zowel de samenleving, financiers en vooral cliënten en leerlingen aan Koraal stellen. Begin 2015 is daarom de strategie aangescherpt, en is er voor elk van de domeinen van Koraal (jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding) een heldere koers bepaald. Dit heeft consequenties voor de manier waarop Koraal met haar doelgroepen communiceert en op de manier waarop het merk Koraal zichzelf presenteert in de markt. VIM Group is daarom gevraagd Koraal te begeleiden bij het ontwikkelen van een sterk merk dat aansluiting heeft op al deze ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

  • Onze oplossing

    Samen met Koraal doorliepen we het gehele merkontwikkelingstraject. We startten met een strategische workshop waarbij de ontwikkelingen in de markt werden vertaald naar behoeften en kenmerken van de belangrijkste stakeholders van Koraal. De uitgangspunten die in deze workshop werden geformuleerd vormden samen met een onderzoek de basis voor de merkarchitectuur. Vervolgens ontwikkelden we een aangescherpte merkpositionering, waarin we de onderscheidende, relevante en authentieke kenmerken van Koraal tot uiting lieten komen. We begeleidden daarnaast de vertaling hiervan naar de visuele identiteit, door een designarchitectuur vast te leggen, een bureauselectie uit te voeren, een ontwerpbriefing te schrijven en door ondersteuning te bieden in het ontwerptraject. Tenslotte hielpen we Koraal bij de implementatie van de nieuwe huisstijl. We voerden een impactanalyse uit, stonden naast de opdrachtgever bij het managen van het implementatieproject en op merkdragerniveau hielpen onze specialisten bij het doorvoeren van de nieuwe huisstijl op alle middelen.

  • Het resultaat

    De nieuwe strategie van Koraal is tot uiting gebracht in het nieuwe merk. De naam veranderde van Koraal Groep naar Koraal om de eenheid binnen de organisatie te benadrukken. Tegelijkertijd veranderden de merknamen van de dertien werkstichtingen in locatienamen. Koraal veranderde hiermee van een endorsed naar een monolithisch merk.  De nieuwe visuele identiteit past zowel bij de cliënten en leerlingen als ook bij de nieuwe toeleiders in de zorgmarkt. De zorgvuldige aanpak van dit project en de synergie die werd gezocht met de veranderingen binnen de organisatie heeft geresulteerd in een succesvolle implementatie van het nieuwe merk.