De Alliantie

De Alliantie vroeg VIM Group om de gerevitaliseerde visuele identiteit verder te ontwikkelen en te implementeren.

Terug naar overzicht
 • De uitdaging van de klant

  In de wereld van de woningcorporaties speelt er meer dan ooit. Je bent niet meer alleen uitvoerder in de primaire huisvestingstaak, maar de stakeholders verlangen in toenemende mate een duidelijke koers rondom maatschappelijke thema’s zoals woningnood, verduurzaming en de energietransitie. Het belang van ‘merkdenken’ voor deze sector is daarmee ook groeiende; ook voor de Alliantie.

  Studio Dumbar onderzocht de best passende herpositionering, formuleerde de merkstrategie en ontwierp de ondersteunende visuele stijl erbij; een revitalisatie van de bestaande huisstijl. Zoals we vaak ervaren volgt daarop de logische vraag: hoe zet je met die ambitie de volgende stap voor de implementatie van de huisstijl? Wat is eigenlijk die stap, is het er eigenlijk wel één of zijn het er misschien meerdere? Welke investeringen gaan ermee gemoeid? Hebben we alles wat we nodig hebben? Welke kanalen en merkmiddelen zijn er?

  Allemaal logische en relevante vragen waarmee VIM Group aan het werk werd gezet. Met een scenario- en impactanalyse gaven we het inzicht waarmee de Alliantie verantwoorde keuzes heeft kunnen maken. Ook al bleek het (veel) meer dan verwacht, het bood een geruststellende solide basis en handvat voor het project.

Lees meer in de whitepaper:

Succesvol rebranden in 7 stappen

Een praktisch stappenplan voor brand-, marketing- en communicatiemanagers die gaan rebranden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER
 • Onze oplossing

  De ingewikkeldste puzzel die we samen hebben moeten leggen, ging over het tijdplan. De Alliantie zette, vanuit dezelfde business doelstelling, vol in op het project ‘Nieuw Applicatie Huis’. Dit vergde al veel van de organisatie. We spraken af die bouw niet in de weg te gaan zitten, maar tegelijkertijd wil je die ontwikkelingen wel direct in de nieuwe stijl hebben. Uitgangpunt was dat we de-alliantie.nl als eerste in het nieuw zouden tonen aan het publiek voordat we de rest introduceerden. Dat kan eigenlijk niet als vrijwel alle online- en IT-resources op een ander project zitten (naast het reguliere werk).

  Een andere uitdaging was dat de medewerkers van de Alliantie inmiddels de eerste visuele uitwerkingen van de nieuwe huisstijl hadden gezien en deze het liefst zo snel mogelijk wilden omarmen. Dit enthousiasme is ongelofelijk belangrijk voor het succes van het project; je wil dan ook niet te lang wachten met het vervolg.

  Met balanceren, creatieve oplossingen, het organiseren van heel veel parallelle processen, het slim inzetten van partners en een meebewegende planning is het toch gelukt om in een heel kort tijdframe de lanceringen van de afzonderlijke merkmiddelen in alle kanalen op elkaar aan te laten sluiten. Uiteindelijk werd het nagenoeg een big bang, met in één week de lancering van de belangrijkste kanalen en merkdragers van de Alliantie.

Naast dat we terugkijken op een prettige en efficiënte samenwerking, is de implementatie, zowel visueel, financieel en in tijdsbestek zeer succesvol verlopen. VIM Group is in het bijzonder van meerwaarde geweest om met ons mee te denken en werken en daarbij realistisch te blijven gezien het maatschappelijk doel dat de organisatie dient, een beperkt budget, duurzaamheid en (on)mogelijkheden in systemen en processen. Samen hebben we, ondanks de fysieke afstand door corona maatregelen, een passende, frisse en herkenbare huisstijl geïmplementeerd.

Colette Laddé, Adviseur Communicatie bij de Alliantie
 • Het resultaat

  Voor de processen van de Alliantie zijn er veel interne en externe systemen en websites in gebruik. Door afzonderlijke verantwoordelijken en realisaties in het verleden, was er sprake van een sterk variërend beeld van de touchpoints in de customer journeys. Gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe huisstijl hebben we meer eenheid in de klantervaring kunnen brengen door overal dezelfde (visual) designs toe te passen. Hetzelfde geldt voor de locaties waar klantinteractie plaatsvindt. Deze zijn nu in het hele werkgebied geüniformeerd, waar voorheen de afzonderlijke regio’s de merkbeleving zelf naar eigen inzicht interpreteerden.

  Op weg naar ‘de beste en meest vriendelijke corporatie’ helpt het als je huisstijl daar een verbeelding van is. Dat geldt voor het gerevitaliseerde merk van de Alliantie zeker. Kenmerkend en onderscheidend zijn de kleuren (WCAG-proof) in combinatie met de vormentaal én de beeldtaal. In het bijzonder leverde de illustratiestijl nieuwe mogelijkheden, want door heel veel informatieve en instructieve tekst om te zetten in vriendelijke maar duidelijke illustraties maak je regels voor bewoners toegankelijker. Dit verhoogt de naleving ervan. Door de illustraties te animeren is de Alliantie nu ook in staat om haar klanten veelvoorkomende zaken in hetzelfde herkenbare beeld uit te leggen. Dat beperkt de belasting op de serviceorganisatie. Zo draagt een uitgekiend design ook bij aan een optimaal bedrijfsproces.